WIELKOPOLSKIE STOWARZYSZENIE MIÊDZYNARODOWYCH PRZEWO¬NIKÓW SAMOCHODOWYCH

UL. GNIE¬NIEÑSKA 69    61-015 POZNAÑ     TEL: 061 878 00 06       FAX:  061 878 05 12             WSMPS@ONET.PL

 
 
 
 

Porady prawne                       

Dla członków Stowarzyszenia

Kontakt z biurem WSMPS

tel. 61 878 00 06, 61 878 05 12


Prawnik niemiecki

Mecenas Roland Myca
udziela porad prawnych
Fasanenweg 96
44269 Dortmund
Germany tel +49 2311894440
kom. +49 1635689355
www.kanzlei-myca.net

 
UL. GNIE¬NIEÑSKA 69    61-015 POZNAÑ     TEL: 061 878 00 06       FAX:  061 878 05 12             WSMPS@ONET.PL