WIELKOPOLSKIE STOWARZYSZENIE MIĘDZYNARODOWYCH PRZEWOŹNIKÓW SAMOCHODOWYCH

UL. GNIEŹNIEŃSKA 69    61-015 POZNAŃ     TEL: 061 878 00 06       FAX:  061 878 05 12             WSMPS@ONET.PL

 

 

 

 

WSMPS

Strona Główna

O Nas

Władze Stowarzyszenia

Galeria

Porady prawne

Kontakt z nami

GDDKiA

Strona główna

ZMPD

Strona główna

Komunikaty ZMPD

ITS

Strona główna ITS

GITD

Strona główna GITD

 

 

Ubezpieczenia          

 

Firma Brokerska Schneider, 60-232 Poznań, ul. Niegolewskich 12/8

Firma TSL Brokers Sp. z o.o, 51-501 Wrocław, ul. Swojczycka 38

 

Firma Schneider oferuje:

·         ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej w zakresie minimalnej zdolności finansowej przewoźnika (ubezpieczenie jest przeznaczone dla przewoźników drogowych ubiegających się o wydanie zezwolenia, licencji lub dodatkowego wypisu z licencji),

·         ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu krajowym i międzynarodowym oraz przewozach kabotażowych w oparciu o wynegocjowane programy,

·         pakiety ubezpieczeń komunikacyjnych (OC, AC, KR, NNW),

·         ubezpieczenie kosztów leczenia,

·         ubezpieczenie ładunków w transporcie (cargo), OC spedytora, mienia firmowego i prywatnego, itp.

·         Pomoc w procesie likwidacji szkód.

·         Współpracę z prawnikiem specjalizującym się w sprawach  ubezpieczeniowych.

 

Kontakt:

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 16:00

Telefon 61 8660 515, 61 8641 413,   Fax 61 8661 205

·         Ubezpieczenia OCP, OCS, kosztów leczenia, cargo, pozostałe

·         Dorota Nowakowska tel. 502 442 228, dnowakowska@schneider.biz.pl

·         Agnieszka Krych tel. 502 442 224, akrych@schneider.biz.pl

·         Ubezpieczenia komunikacyjne, ubezpieczenia odpowiedzialności zawodowej

·         Mikołaj Cybichowski tel. 502 442 225, mcybichowski@schneider.biz.pl

·         Dominik Walkowiak tel. 502 442 226, dwalkowiak@schneider.biz.pl

 

Firma TSL Brokers oferuje:

TSL Brokers sp. z o. o. (zezwolenie KNF nr 2191/15) jako broker ubezpieczeniowy odpowiedzialny jest za przygotowanie dedykowanych programów ubezpieczeń dla Członków Stowarzyszenia oraz wsparcie w procesach likwidacji szkód, jak również we wszelkiego rodzaju sporach przed zakładami ubezpieczeń.

Wszelkie proponowane przez TSL Brokers ubezpieczenia dla podmiotów transportowych są zgodne z przepisami o dystrybucji ubezpieczeń oraz poprzedzone indywidualną analizą potrzeb ubezpieczeniowych oraz ryzyka zawodowego.

TSL Brokers gwarantuje indywidualne propozycje ubezpieczeń dla Członków Stowarzyszenia w zakresie:

1.     Odpowiedzialności Cywilnej zawodowej do licencji orazOdpowiedzialności Cywilnej działalności gospodarczej z uwzględnieniem odpowiedzialności Przewoźnika wykraczające poza obowiązujące przepisy i OCPD

2.     Odpowiedzialności Cywilnej Przewoźnika Drogowego w ruchu krajowym, międzynarodowych oraz kabotażowym z indywidulanym określeniem ryzyka oraz adekwatnej składki do wysokości odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń (eliminacja nadubezpieczenia oraz niedoubezpieczenia)

3.     Indywidualnych propozycji pokrycia kosztów leczenia w podróży służbowej kierowcy oraz osób na stanowiskach kierowniczych oraz ubezpieczeń NNW

4.     Flotowych i indywidualnych ubezpieczeń komunikacyjnych (OC/AC/NNW) przygotowanych specjalnie dla Przewoźników zrzeszonych w WSMPS

5.     Odpowiedzialności cywilnej Spedytora z uwzględnieniem zakresu wykraczającego poza odpowiedzialność wynikająca z kodeksu cywilnego

6.     Ubezpieczeń Cargo, OC Środowiskowego, OC nadwyżkowego dla Przewoźników zainteresowanych takim rozszerzeniem ochrony

7.     Każdego ryzyka zidentyfikowanego podczas przeprowadzania indywidualnej analizy potrzeb ubezpieczeniowych

Ponadto do dyspozycji Członków Stowarzyszenia jest zespół wieloletnich praktyków branży transportu ciężkiego zatrudniony w TSL Brokers.

Wszyscy Członkowie Stowarzyszenia mają zapewnioną nie pomoc a praktyczne wsparcie zespołu TSL Brokers w zakresie poza ubezpieczeniowym takim jak:

1.     Likwidacji szkód z AC, OC sprawcy szkody krajowego i międzynarodowego. Wszystkie szkody prowadzone przez dział likwidacji opierają się na bazie najszerszej wersji Audatex, programu identycznego, którym likwidowane są szkody w zakładach ubezpieczeń.

2.     Audytu oraz likwidacji szkód w transporcie (prawo przewozowe, konwencja CMR, spedycja)

3.     Likwidacji szkód w przypadku konieczności przygotowania odwołania od niekorzystnej decyzji zakładu ubezpieczeń w zakresie zaniżonego przez ubezpieczyciela odszkodowania oraz ewentualnej odmowy

4.     Wsparciem prawnym w przygotowaniu pisma procesowe przeciwko zakładom ubezpieczeń w zakresie zaniżonego odszkodowania czy odmowy wypłaty należnego odszkodowania/świadczenia

5.     Wyceny pojazdów do ubezpieczenia AC oraz w procesie likwidacji szkód wg najszerszego systemu Info-Plus, identycznego jakim posługują się zakłady ubezpieczeń.

6.     Audyt oceny ryzyka flot wraz z analizą przebiegu ubezpieczeń (tzw. szkodowości)

 

Do dyspozycji Członków Stowarzyszenia pozostają zespoły:

Ø  Brokerzy ubezpieczeniowi:

o    Elżbieta Szewczyk, e.szewczyk@tslbrokers.pl

o    Aleksandra Chalasiewicz, a.chalasiewicz@tslbrokers.pl

Ø  Likwidator szkód

o    Piotr Wojtowicz, p.wojtowicz@tslbrokers.pl

Ø  Radca Prawny

o    Sławomir Kołodziejczyk, s.kolodziejczyk@tslbrokers.pl

Kontakt z kancelarią TSL Brokers: tel. 71 347 95 77 lub biuro@tslbrokers.pl , www.tslbrokers.pl

 

 

 

 

 

UL. GNIEŹNIEŃSKA 69    61-015 POZNAŃ     TEL: 061 878 00 06       FAX:  061 878 05 12             WSMPS@ONET.PL